Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Top Video on YouTube: 2016电影 《那件疯狂的小事叫爱情》|| 女神女神经特辑 Jessica郑秀妍 唐艺昕双虐陈伟霆超清版 I Love That Crazy Little Thing

2016电影 《那件疯狂的小事叫爱情》|| 女神女神经特辑 Jessica郑秀妍 唐艺昕双虐陈伟霆超清版 I Love That Crazy Little Thing
—— 那些你可能错过的华语好电影 80后的剪辑师江洋(陈伟霆 饰)正经历着人生最苦逼的日子,导演梦被嘲笑、漂亮女友(郑秀妍 饰)被惦记、父亲迂腐无法理喻……屋漏偏逢连夜雨,工作上又发生了重大失误,使得江洋阴差阳错地踏上了一段疯狂之旅……
via YouTube http://youtu.be/4oveCGqqkwk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét