Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Top Video on YouTube: 2016香港动作电影 林家栋 / 陈小春 / 任贤齐 / 姜皓文 / 尹扬明 语言:粤语/国语

2016香港动作电影 林家栋 / 陈小春 / 任贤齐 / 姜皓文 / 尹扬明 语言:粤语/国语
1997年初,卓子强、叶国欢、季正雄互不相识,却恰巧在同一家酒楼出现。此后,江湖上便风声四起:香港犯罪史上最恶名昭彰的三大贼王,正密谋合作,做一件惊天大案!   众人都以为他们要趁回归前,成就犯罪界的最后辉煌。殊不知,身为主角的三人却懵然不知……
via YouTube http://youtu.be/D-7KxsODVxA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét