Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Top Video on YouTube: 刑警兄弟 Buddy Cops 2016 HD1280P 粤语电影 黃宗澤、金 剛、方皓玟、徐子珊

刑警兄弟 Buddy Cops 2016 HD1280P 粤语电影 黃宗澤、金 剛、方皓玟、徐子珊
《刑警兄弟》(英语:Buddy Cops)是一部於2016年上映的喜劇電影。該片由邵氏影城香港有限公司、邵氏兄弟電影有限公司、銀都機構有限公司、華策影業 (天津) 有限公司以及北京源石影視文化有限公司共同投资出品。由曾志偉擔任監製,戚家基擔任導演。由黃宗澤、金剛、方皓玟、徐子珊、曾志偉、余安安、馮淬帆、金燕玲、盧海鵬、林盛斌、林家棟、陳小春等演出。
via YouTube http://youtu.be/O9PVlc79jWA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét